Armë me flakë Papoo

  • Arma me flakë PAPOO

    Arma me flakë PAPOO

    Flakahedhësi është një produkt i ri për ambiente të jashtme, që i përket një lloj tenxhere të jashtme.Është një mjet ngrohës me ndezje që rrjedh nga rezervuari ekzistues i gazit butan.Tenxherja fushore në përgjithësi i referohet kokës së sobës dhe karburantit (depozita e gazit të butanit) që përdoret për gatim dhe zierje të ujit në fushë, e cila është shumë e përshtatshme për t'u bartur.Pishtari zë vendin e kokës së furrës, duke çliruar flakën nga një pozicion fiks dhe duke kontrolluar djegien e gazit për të formuar një flakë cilindrike për ngrohje dhe saldim...